• 20mm超广角+F2.0大光圈
 • 三级美肤效果
 • 人、动物眼部对焦
 • 面部优先自动曝光
 • 10种创意外观
 • 拍摄快、慢动作视频
 • 增强防抖
 • 机内自带滤镜
 • 三级美肤效果
 • 实时眼部对焦+高速连拍
 • F1.8大光圈
 • 专业视频拍摄:超慢动作、内置ND
 • 18-50mm超广角变焦
 • 智能3胶囊麦克风
 • 电影感vlog设置
 • 三级美肤效果
 • 人、动物眼部对焦
 • 面部优先自动曝光
 • 10种创意外观
 • 增强防抖
 • 专业视频拍摄:快、慢动作、内置
 • 产品展示
 • 大尺寸影像传感器
 • 轻量小巧高颜值
 • 三级美肤
 • 实时眼部对焦
 • 背景虚化一键实现
 • 基于AI智能芯片开发的Vlog 便捷功
 • 索尼最小最轻全画幅微单
 • 动态防抖增强模式
 • 电影感Vlog设置
 • 智能3胶囊指向性麦克风
 • 支持4K 60p及可升级的4K 120P
 •  
 •  
 •  
 •  
 •